Ton Planken: Adviseur corporate communicatie, Mediatrainer en Coach

Bestuurders helpen overeind te blijven bij publicitair geweld.

Ton Planken heeft een ongekende ervaring in het omgaan met publicitair geweld bij grote veranderingen in politiek, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Hij kent de hoogoplopende spanningen bij de stakeholders en helpt ze wegnemen.

Drs. A.P.J. Planken was parlementair journalist bij kranten en TV, wetenschappelijk medewerker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (econoom) en is nu adviseur corporate communicatie, coach en mediatrainer.

Kortom, Ton Planken begrijpt wat er op bestuursniveau nodig is. Als het om communicatie gaat.

Hij verzorgde meer dan 1.200 live-televisieprogramma’s, de meeste voor NOS-televisie, zoals Den Haag Vandaag. Verder werkte hij voor Teleac, RVU/NTR, etc.

Voor zijn TV-tijd was hij 5 jaar dagbladjournalist en parlementair redacteur bij de Haagsche Courant en 5 jaar parlementair redacteur bij De Volkskrant.

Daarnaast maakte hij als zelfstandig producent honderden informatieve video-programma’s voor overheden, instellingen en ondernemingen.

Hij leverde en levert advies, training of coaching aan hoofdrolspelers in vele kwesties:

  • Van bestuurscrises tot misstanden in de kinderopvang
  • Van hypes tot parlementaire enquêtes over brisante onderwerpen
  • Van gouden handdrukken en bonussen, tot felle debatten op de Algemene vergadering van aandeelhouders
  • Van fusies en overnames tot ontslagrondes
  • Van bezorgde CEO’s tot bestuurders die ontslagen werden
  • Van PG’s en Officieren van Justitie tot rechters die met lastige vragen zaten
  • Van ministers of collegeleden in de klem tot aarzelende nieuwkomers in de politiek.
  • In één kabinet waren er zelfs 7 bewindspersonen die hij toen – of eerder in hun carriére – heeft mogen bijstaan.

Laatste bericht in Actueel

Ton Planken
Hij is zijn geld absoluut waard. Hij adviseerde ons in die Marokkanen-hype een zodanig plan van aanpak aan de 4 betrokken ministers te presenteren, dat we in een bredere categorie van gemeenten met vergelijkbare problemen zouden vallen. Dat heeft ons miljoenen aan extra steun uit Den Haag opgeleverd.
W. Cornelis, Burgemeester Gouda (2012)
Ik heb je advies gevolgd: Niet met meel in de mond praten. Heb het slechte nieuws gemeld. Verassend hoe mijn openheid gewaardeerd wordt (krijg dagelijks feedback hierover). Ondanks het feit dat het bedrijf door een spannende periode gaat. Nogmaals dank voor je training!
CEO die reorganisatie moest aankondigen, Groot technisch bedrijf (december 2016)
Veel respect en waardering voor de heldere en kritische noot die je bij mijn CV plaatst. Hartelijk dank voor je positieve en constructieve, wederom leerzame bijdrage.
Bankmanager die zich voorbereidde op sollicitatie, (maart 2016)