Coaching in communicatie

Ieders bestuurlijke effectiviteit wint door deze coaching sterk aan kracht.

Wat houdt die coaching in?
Alle aspecten van de communicatie van de bestuurder (of politicus) worden kritisch geëvalueerd; we zetten samen een verbetertraject uit; de onderdelen worden stuk voor stuk aangepakt. Dit vergt uiteraard een langer traject dan 1 sessie.
Kortom: evalueren, adviseren, trainen en coachen.

 • Voor high potentials die hogerop willen.
 • Of voor een aanstaande of net benoemde CEO, dan wel een lid van de RvB.
 • Of een beoogd bewindspersoon dan wel bestuurder bij “de overheid”.
 • Ook voor een bestuurder die recent zó hevig onder vuur is komen te liggen, dat hij/zij zich in de communicatie geen fouten kan veroorloven.

Wat het u oplevert

 • Uw positie gered.
 • Of bevestiging verkregen voor degenen die u de nieuwe benoeming moeten gunnen.
 • Of de Kamer dan wel de Raad nipt overtuigd.
 • Of een raadszetel veroverd.
 • Of het optreden structureel aanzienlijk versterkt.

De kosten
Na een intakegesprek krijgt u een offerte op maat.
Coaching vergt een grondig intake-gesprek, bestudering van eerdere uitingen, en doorgaans 2 tot 4 trainingssessies met feedback, al dan niet met camera.

De aanpak van de coaching:
Alle uitingen in interne of externe media tot max 1 jaar oud in de huidige of vorige functie worden geëvalueerd: Twitter-berichten, blogs, interne magazines, speeches, gast-artikelen, columns, kick offs, debatten, interviews in krant, radio en TV, en niet te vergeten de reviews voor de RvB.
Beoordeeld worden: de tekstopbouw, de uitstraling, de geloofwaardigheid, kortom de zeggingskracht, en het (geschatte) effect daarvan op de doelgroep.
 • Zo mogelijk wordt betrokkene ook bij tenminste één en liefst meer live optredens gadegeslagen.
 • Korte intake-gesprekken met enkele naaste medewerkers of communicatieprofessionals en opinieleiders in uw organisatie kunnen over betrokkene ook nuttige informatie opleveren.
 • Op basis van al deze waarnemingen volgt een advies dat met betrokkene wordt besproken. Er wordt een verbetertraject uitgezet.
 • Eerstvolgende optredens of uitingen worden tegen die achtergrond bekeken, met gerichte feedback.
 • Alle aspecten zoals opgenomen in een presentatietraining of in een mediatraining, kortom de gehele profilering, komt aan de orde.
 • Totale doorlooptijd: enkele maanden, uiteraard met flinke tussenpozen.
Een Corporate directeur IT, high potential voor benoeming in de RvB:
“Mijn hartelijk dank voor alle hulp! Je bent niet alleen zeer ervaren maar met name goed kritisch. Dat is belangrijk, want zoals een oude baas ooit tegen mij zei ‘hoe hoger je komt, hoe minder negatiefs je hoort’. Ik heb er veel aan gehad en als ik weer steun nodig heb, klop ik zeker aan de deur”.
Ton Planken
Hij is zijn geld absoluut waard. Hij adviseerde ons in die Marokkanen-hype een zodanig plan van aanpak aan de 4 betrokken ministers te presenteren, dat we in een bredere categorie van gemeenten met vergelijkbare problemen zouden vallen. Dat heeft ons miljoenen aan extra steun uit Den Haag opgeleverd.
W. Cornelis, Burgemeester Gouda (2012)
Ik heb je advies gevolgd: Niet met meel in de mond praten. Heb het slechte nieuws gemeld. Verassend hoe mijn openheid gewaardeerd wordt (krijg dagelijks feedback hierover). Ondanks het feit dat het bedrijf door een spannende periode gaat. Nogmaals dank voor je training!
CEO die reorganisatie moest aankondigen, Groot technisch bedrijf (december 2016)
Veel respect en waardering voor de heldere en kritische noot die je bij mijn CV plaatst. Hartelijk dank voor je positieve en constructieve, wederom leerzame bijdrage.
Bankmanager die zich voorbereidde op sollicitatie, (maart 2016)