Crisiscommunicatie werkte, maar hoe nu verder?

(Slotcolumn, verscheen in Adformatie, 20 september 2012, na serie simultaan op 3 websites)

De marketingteams van Samsom en Rutte verdienen natuurlijk samen een lauwerkrans voor effectieve marketing. Hun crisiscommunicatie werkte. “Nederland uit de crisis halen; samen de schouders eronder; pijnlijke maatregelen durven nemen”. Van die dingen.

Maar een goede runner-up was toch Jetta Klijnsma, de nummer 2 op de PvdA-lijst. Zij wees er op dat de profs en vrijwilligers van haar partij meer dan een miljoen heuse klantcontacten hadden gehad ! Cruciaal was haar conclusie: “Laten we er maar een permanente campagne van maken”.

Een haarfijne analyse van het eigenlijke politieke probleem in Nederland. Veel teveel kiezers waren te slecht geïnformeerd en gemotiveerd om te gaan stemmen (jongeren bleven massaal weg); óf zagen niet het onderscheid (teveel partijtjes) en bleven tot het allerlaatst massaal zweven; óf waren teleurgesteld (in Wilders); óf stemden in godsnaam dan maar strategisch (maar bleven toch ook ontevreden); óf zij hadden sowieso geen vertrouwen meer in de politiek (en bleven thuis). Ontzagwekkende aantallen, alles bij elkaar. Aanvaardbaar ?

Het is toch bovendien in deze tijd, met dit tempo van gigantische ontwikkelingen, niet meer aanvaardbaar dat we nu nóg niet weten welk kabinet er komt, met welk program en welke bewindspersonen ? En met een niveau van vertrouwen in politici dat dat van een tweedehands-autoverkoper niet ontstijgt ?

Dus ga werken aan extreme duidelijkheid in de politiek. Zoals stembusakkoorden tussen meerdere partijen genereren. Zodat we al vóór de verkiezingen de keuze tussen 2 typen regeringscoalities krijgen. (Liefst eentje rond VVD en eentje rond PvdA, al zal dat nu net even niet meevallen). Elk hoort ons ook zijn potentiële ministerskandidaten te tonen. Dan zien we tenminste wíe ons zouden kunnen gaan regeren in onzekere tijden. Elke partij geeft vervolgens zijn 1e en 2e coalitiekeus aan.

Laat formats ontwikkelen om jongeren ook tijdens die 4 jaar regelmatig digitaal te informeren. Bezorg ons pal voor de campagne digitaal én huis-aan-huis een totaaloverzicht wat per partij is bereikt.

En áltijd klantcontacten. Veel klantcontacten. Dank je, Jetta!

Offerte & Contact
Ton Planken
Hij is zijn geld absoluut waard. Hij adviseerde ons in die Marokkanen-hype een zodanig plan van aanpak aan de 4 betrokken ministers te presenteren, dat we in een bredere categorie van gemeenten met vergelijkbare problemen zouden vallen. Dat heeft ons miljoenen aan extra steun uit Den Haag opgeleverd.
W. Cornelis, Burgemeester Gouda (2012)
Ik heb je advies gevolgd: Niet met meel in de mond praten. Heb het slechte nieuws gemeld. Verassend hoe mijn openheid gewaardeerd wordt (krijg dagelijks feedback hierover). Ondanks het feit dat het bedrijf door een spannende periode gaat. Nogmaals dank voor je training!
CEO die reorganisatie moest aankondigen, Groot technisch bedrijf (december 2016)
Veel respect en waardering voor de heldere en kritische noot die je bij mijn CV plaatst. Hartelijk dank voor je positieve en constructieve, wederom leerzame bijdrage.
Bankmanager die zich voorbereidde op sollicitatie, (maart 2016)