Crisiscommunicatie

Advies en steun voor een bestuurder of organisatie tijdens een felle crisis.
Een crisis die grote publicitaire, financiële, beleidsmatige, dan wel
politieke gevolgen kan genereren.

Advies met als kernvraag:
hoe deze onaangename kwestie naar buiten te brengen
en de gevolgen te minimaliseren.

Of preventief: help ons nú om alvast voorbereid te zijn op een mógelijk probleem in de nabije toekomst.

Ton heeft ervaring met:

 • kinderopvangcentra;

 • instellingen voor gehandicapten;

 • een thuiszorg-organisatie;

 • ziekenhuizen;

 • telecombedrijven;

 • financiële instellingen zoals pensioenverzekeraars;
 • onderwijsinstellingen;
 • industriële ondernemingen; bouwbedrijven; vastgoed-ontwikkelaars;
 • gemeenten; provincies
 • een deurwaarderskantoor

Wat het u oplevert
U krijgt naar keuze: Het crisis-draaiboek gereed helpen maken; de samenstelling van het crisis-team beoordelen; de woordvoerder trainen; de Q&A gereed maken; concept-persverklaringen beoordelen of maken; de monitoring van social media checken; uw bereikbaarheid voor media en belanghebbenden veilig stellen; scenario’s voor oplossingen of verweer ontwikkelen; etc.
Kortom, het bewustzijn van de dimensies van de crisis flink aanscherpen.

De kosten
Stapjes van steeds een goedgekeurd aantal uren, tegen uurtarief.
Offerte zodra uw specifieke wensen bekend zijn.

 • U belt wanneer u wilt: ook ’s avonds of in het weekend

 • U specificeert uw wensen

 • U krijgt per omgaande een offerte en geeft indien akkoord uw goedkeuring

 • U krijgt een geheimhoudingsverklaring

 • U stuurt alvast enkele relevante documenten en/of concepten voor statements dan wel persberichten

 • We overleggen, zo nodig op afstand al, over de mediastrategie – de social media inbegrepen – en de strategie voor de interne communicatie: inhoud, teneur, toon, taken, bemanning; opstellen van de Q&A; de samenstelling van het crisisteam

 • Indien gewenst krijgt uw voornaamste zegsman (CEO of woordvoerder) een korte media- en/of presentatietraining met camera

 • Zo  mogelijk wordt betrokkene ook bij tenminste één en liefst meer live optredens gadegeslagen: persontmoeting, debat, presentatie

 • De oogst in de media wordt geanalyseerd, met advies wat eventueel snel gecounterd dient te worden

 • Op basis van deze waarnemingen volgt een advies voor verbetering…

De burgemeester van Gouda – toen W.Cornelis – in een TV-documentaire over de beruchte Marokkanen-crisis:

“Hij is zijn geld absoluut waard. Hij adviseerde ons in die Marokkanen-hype een zodanig plan van aanpak aan de 4 betrokken ministers te presenteren, dat we in een bredere categorie van gemeenten met vergelijkbare problemen zouden vallen. Dat heeft ons  miljoenen aan extra steun uit Den Haag opgeleverd”.

Ton Planken
Hij is zijn geld absoluut waard. Hij adviseerde ons in die Marokkanen-hype een zodanig plan van aanpak aan de 4 betrokken ministers te presenteren, dat we in een bredere categorie van gemeenten met vergelijkbare problemen zouden vallen. Dat heeft ons miljoenen aan extra steun uit Den Haag opgeleverd.
W. Cornelis, Burgemeester Gouda (2012)
Ik heb je advies gevolgd: Niet met meel in de mond praten. Heb het slechte nieuws gemeld. Verassend hoe mijn openheid gewaardeerd wordt (krijg dagelijks feedback hierover). Ondanks het feit dat het bedrijf door een spannende periode gaat. Nogmaals dank voor je training!
CEO die reorganisatie moest aankondigen, Groot technisch bedrijf (december 2016)
Veel respect en waardering voor de heldere en kritische noot die je bij mijn CV plaatst. Hartelijk dank voor je positieve en constructieve, wederom leerzame bijdrage.
Bankmanager die zich voorbereidde op sollicitatie, (maart 2016)