Effectief communicatie-advies

U krijgt een advies zo snel, compact en effectief als maar mogelijk is. Vanuit een bruikbaar kader kunnen we snel een strategie opzetten die het beoogde effect ook daadwerkelijk kan realiseren. Korte analyse van de doelgroep: beweegredenen, kennisniveau, grondhouding, ontvankelijkheid voor argumenten en sentimenten, de meest wenselijke “kanalen” om hen te bereiken, impact peilen na afloop. Zonodig die instrumenten helpen vormgeven: concepten maken of verbeteren. Van één statement tot zwartboek, al naar u nodig acht.

Onder normale omstandigheden:
Advies over een communicatie-vraagstuk van u persoonlijk (als lid van de RvC, RvT, RvB, CvB, bewindspersoon, volksvertegenwoordiger, dan wel manager), of advies over een communicatie-vraagstuk van uw organisatie.

Dit met behulp van bijvoorbeeld:

 • Een houdbare inhoudelijke lijn, op de juiste toonhoogte;

 • Een Q&A met te verwachten vragen en kritiek, ook die op social media;

 • Een oefen-run met videocamera, ook lettend op uw lichaamstaal;

 • Een concept-persbriefing;

 • Evaluatie van de verrichte communicatie.

Bij een crisis:
Snelle hulp, desgewenst zolang de crisis loopt. Advisering over de aanpak; een beknopt crisisplan (helpen) maken; teksten van perspublicaties schrijven of beoordelen; training van de woordvoerder; de consistente lijn bewaken.
(Voor meer details: klik op de button “Crisiscommunicatie”)

Preventief een crisisplan maken & oefenen met de staf kan ook.

Wat het u oplevert
Kritisch advies over uw voorgenomen verhaal;
de meest geschikte manieren om die content uit te dragen;
aanwijzingen wat betreft uw overtuigingskracht.

De kosten
We spreken een aantal uren af tegen een vast uurtarief. Offerte zodra uw specifieke wensen bekend zijn.

 • U belt, appt of mailt mij wanneer u wilt: ook ’s avonds of in het weekend

 • U specificeert uw wensen

 • U krijgt per omgaande een offerte en geeft indien akkoord uw goedkeuring

 • U krijgt een geheimhoudingsverklaring

 • U stuurt alvast enkele documenten en/of concepten, indien voorradig en relevant, vooral reeds verschenen  media-exposure

 • En/of ik ga praten met key-figuren uit de organisatie voor input

 • We overleggen

 • Ik stuur u z.s.m. een advies over de mediastrategie – de social media inbegrepen – en/of de strategie voor de interne communicatie: inhoud, teneur, toon, taken, bemanning; het maken van de Q&A

 • Indien gewenst krijgt uw voornaamste zegsman (CEO of woordvoerder) een media- en/of presentatietraining met camera

 • Zo  mogelijk wordt betrokkene ook bij tenminste één en liefst meer live optredens gadegeslagen: persontmoeting, debat, presentatie

 • De oogst in de media wordt geanalyseerd, met advies wat eventueel snel gecounterd dient te worden.

Het hoofd communicatie van de gemeente Velsen:

“Ik heb Ton Planken nu meermalen kunnen inhuren als communicatie-adviseur, mediatrainer voor het College, mijn eigen staf en recent voor het schrijven van een key-note speech voor de burgemeester”.

“Ik kan de heer Planken van harte aanbevelen vanwege zijn deugdelijke voorbereiding, zijn kennis van zaken, zijn betrokkenheid en vanwege de prettige wijze waarop hij met zijn klanten omgaat”.

Pas-benoemde CEO van een zeer grote technische onderneming in Den Haag, die meteen een reorganisatie moest aankondigen:

Verassend hoe mijn [geadviseerde] openheid gewaardeerd wordt. Krijg dagelijk feedback hierover. Nogmaals dank voor je training (December 2016).

Ton Planken
Hij is zijn geld absoluut waard. Hij adviseerde ons in die Marokkanen-hype een zodanig plan van aanpak aan de 4 betrokken ministers te presenteren, dat we in een bredere categorie van gemeenten met vergelijkbare problemen zouden vallen. Dat heeft ons miljoenen aan extra steun uit Den Haag opgeleverd.
W. Cornelis, Burgemeester Gouda (2012)
Ik heb je advies gevolgd: Niet met meel in de mond praten. Heb het slechte nieuws gemeld. Verassend hoe mijn openheid gewaardeerd wordt (krijg dagelijks feedback hierover). Ondanks het feit dat het bedrijf door een spannende periode gaat. Nogmaals dank voor je training!
CEO die reorganisatie moest aankondigen, Groot technisch bedrijf (december 2016)
Veel respect en waardering voor de heldere en kritische noot die je bij mijn CV plaatst. Hartelijk dank voor je positieve en constructieve, wederom leerzame bijdrage.
Bankmanager die zich voorbereidde op sollicitatie, (maart 2016)