Uitgebreide mediatraining

Leert interviews managen en overtuigen in media. Voor 1 persoon, dan wel 2 of 3 personen tegelijk.

Een training van 4 uur (een halve dag)
Het verschil met de compacte training is, dat niet alleen het daadwerkelijk overtuigen aan de orde komt, maar dat nu ook breder wordt gekeken hoe het contact met de mediamaker zo goed mogelijk kan worden gemanaged.

Bovendien worden uw eerdere mediaoptredens en de impact van de social media na wat u – of uw organisatie – deed, in die bredere aanpak betrokken.

Comfortabel dichtbij
De bespreking en oefening kunnen plaatsvinden in de buurt van uw werkplek. Het mag ook ’s avonds en bij urgente issues zelfs in het weekend.
We kunnen ook in een echte TV-studio trainen.

Wat de training u oplevert
Een goede overall-kijk op het gehele proces van media informeren, te woord staan en hoe dat zo goed mogelijk te managen.
Leren anticiperen.

De kosten
Kosten op basis van uurtarief. Offerte zodra uw specifieke wensen bekend zijn.

  • Voorbereiding vergt de nodige uren; verder het op uw persoon of alle deelnemers afstemmen van de trainingsbundel

  • De uitvoering van de training: 4 uur; camera, tapes, monitor; reiskosten
  • In een echte TV-studio trainen, kan ook, tegen meerkosten

Voorbereiding
Tevoren gaarne een case, of liefst 2 lastige cases p.p. inzenden. Uit deze oefenstof destilleer ik lastige vragen; of vul ik uw eigen Q&A-list met nóg lastiger vragen aan.

Heel effectief is u enigszins op het interviewen over die case(s) voorbereiden. Dus bedenk uw aanstaande kern-uitlatingen. Bedenk verder uw antwoorden op minstens 3 van de meest waarschijnlijke vragen van media en doelgroep. Dan zien we of uw antwoorden overeind blijven bij de oefeningen voor de camera.

Laat ook uw meest recente uitingen in de krant, op radio of TV, dan wel in social media, mij toesturen voor analyse.
Graag ook de formele communicatiestrategie van uw organisatie toesturen.

Uitvoering

  • 1 Uur inleiding in, en discussie over, de wetten in communicatie en de werkwijze van media, vooral in spanningssituaties. Hoe ze te managen.
  • De essentie van de trainingsbundel wordt behandeld. Tegen die achtergrond een bespreking van uw eerdere uitlatingen in de krant, op radio of TV, dan wel in social media. Getoetst ook aan uw eigen communicatie-strategie.
  • 3 Uur lang intensief oefenen voor de camera.
  • Van een vriendelijk tot een meedogenloos vraaggesprek. Telkens met onverbloemde nabespreking en suggesties voor verbetering van de tekstopbouw, uw overtuigingskracht, uw lichaamstaal en algehele uitstraling. Allemaal om uw doelgroep of doelgroepen daadwerkelijk te overtuigen.
  • Als 2 of 3 personen meedoen, wordt de oefentijd uiteraard naar rato verdeeld.
  • Na afloop krijgt ieder nog persoonlijke tips toegezonden.
Het Hoofd communicatie van een grote gemeente na training van wethouders en beleidsambtenaren voorafgaand aan een raads-enquete:
“Wij hebben Ton Planken leren kennen als iemand die zich zeer snel in een complexe materie kan verdiepen en tot de kern van de problematiek wist te komen. Wat Ton Planken met zijn politieke ervaring heel goed kan, is bestuurders trainen zonder dat bij hen het gevoel ontstaat dat zij getraind worden. Als objectieve en zeer goed ingevoerde buitenstaander weet hij elementen uit de materie te halen om die vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Als geen ander weet hij wat het afbreukrisico kan zijn. Bij de evaluatie was unaniem de mening dat de ondersteuning van Ton Planken als zeer nuttig werd ervaren”.
Ton Planken
Hij is zijn geld absoluut waard. Hij adviseerde ons in die Marokkanen-hype een zodanig plan van aanpak aan de 4 betrokken ministers te presenteren, dat we in een bredere categorie van gemeenten met vergelijkbare problemen zouden vallen. Dat heeft ons miljoenen aan extra steun uit Den Haag opgeleverd.
W. Cornelis, Burgemeester Gouda (2012)
Ik heb je advies gevolgd: Niet met meel in de mond praten. Heb het slechte nieuws gemeld. Verassend hoe mijn openheid gewaardeerd wordt (krijg dagelijks feedback hierover). Ondanks het feit dat het bedrijf door een spannende periode gaat. Nogmaals dank voor je training!
CEO die reorganisatie moest aankondigen, Groot technisch bedrijf (december 2016)
Veel respect en waardering voor de heldere en kritische noot die je bij mijn CV plaatst. Hartelijk dank voor je positieve en constructieve, wederom leerzame bijdrage.
Bankmanager die zich voorbereidde op sollicitatie, (maart 2016)